Har du sjekket taket ditt i år?

Å droppe taksjekken kan for bli dyrt, taket bør inspiseres 2 ganger i året (vår/høst).

Tegn på at taket må skiftes:

De tydeligste tegn på at taket må skiftes er når tekking er så skadet at den ikke kan repareres, dette vil variere etter type tekking man har. Er det lekkasje i tekkingen, tydelige skader, mye kondens, dårlig eller ødelagt festemidler eller taksikring må dette utbedres eller skiftes ut.

Takets alder har mye å si:

Alderen kan si mye om takets tilstand. Både takkonstruksjon, oppbygning og type takmateriell må vurderes. Derfor er alderen en god indikasjon på når det er på tide å skifte tak. Forhold som klima, beliggenhet og vedlikehold påvirker også takets funksjon og levetid.

Hvordan foreta en taksjekk:

Det er ikke bestandig nødvendig å klarte opp til toppen av mønen når man skal sjekket taket. I de fleste tilfeller holder det at man inspiserer fra takforten, har man gjennomføring som pipe, luftinger eller takvinduer – inspiseres disse nøye. Må man opp på selve taket, er det viktig at man i første omgang bruker den fastmonterte stigen – dette er i hovedsak for egen sikkerhet.

Dette bør sjekkes:

Utvendig:

 • Er taktettingen hel, tett og uten sår?
 • Er tekkingen rundt gjennomføringer og piper tett?
 • Er det mose eller annen skitt på taket?
 • Er takfot, vindski, pipebeslag, plateenden fri for rust, avskalling eller uten sprekker?
 • Er takrenner tette, fri for løv, støv og lignende?
 • Er pipe, ventilasjonshette, takvinduer i god stand?

Sjekk om takflaten er varm, dette ses ofte på kalde dager.

Man ser at enkelte plasser på taket tiner frost eller snø og at vannet som smelter danner istapper ved takfoten og på takrennene. Dette er et klart tegn på at man har varme lekkasje og/eller at man har kondensproblemer.

Innvendig:

 • Sjekk under taket hvis mulig.
 • Har takbordene misfarging, sopp, råte eller dårlig luft?
 • Ser du tegn til lekkasjer, sjekk spesielt der pipe, ventilasjonshetter, ect kommer igjennom.

Mulig å øke leverealderen:

Hvis det er avvik på noen av disse punktene bør disse utbedres så snart det lar seg gjøre. Hvis man tar vare på taket, vil levetiden øke betraktelig.

– Det er viktig at eventuelle skader repareres før de får tid til å utvikle seg videre. Forsømt vedlikehold fører til blant annet taklekkasjer,  ødelagte beslag og takrenner gir raske følgeskader som kan mangle doble utbedringskostnadene.

En kostbar affære:

Å skifte tak kan være kostbart, derfor kan det være lurt og bruke god tid på å vurdere hvilken type tak som er gunstig for akkurat ditt hus. I dag finnes det mange taktyper og kvaliteter å velge mellom. Man må huske at huset er vår største eiendel, og for å for ta vare på det må man velge riktig type tak og kvalitet.

Estimert levetid på de ulike taktypene:

 • Takstein = ca. 50-60 år
 • Takplater = ca. 40-50 år
 • Takshingel = ca: 30 år
 • Takpapp = ca. 30-40 år

Ønsker du et uforpliktende pris overslag ring Stian for en hyggelig part på

99 71 13 47